Stichting Rechtswinkel Nissewaard
Kosteloos juridisch advies
Rechtsgebieden

Onze medewerkers kunnen u voorzien van juridisch advies over vraagstukken op onder andere de volgende rechtsgebieden. Hieronder zijn slechts enkele rechtsgebieden benoemd.

Herkent u uw probleem niet in het onderstaande?
U kunt gewoon langskomen of emailen, wij beantwoorden uw vragen of wijzen u in de juiste richting.


Arbeidsrecht
Arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werknemer en werkgever. Wij kunnen u hierbij niet alleen adviseren in verband met onenigheid bij ontslag, faillissement, doorstart of verkoop van de onderneming met (verplichte) overgang van uw arbeidsovereenkomst naar de nieuwe eigenaar. Indien u zelf naar een nieuwe werkgever overstapt, kan het ook van toepassing zijn om uw nieuwe arbeidsovereenkomst na te laten kijken. Verder kunt u denken aan vragen met betrekking tot studieovereenkomsten, vakantie, gelijke behandeling, CAO's en loon.

Consumentenrecht
Het consumentenrecht biedt de consument bescherming bij het aangaan van overeenkomsten met professionele verkopers zoals een groothandel. Denk hierbij aan aankopen als een wasmachine, garantietermijnen, het afsluiten van abonnementen, bezwaar tegen incassokosten, reisovereenkomsten, sms-diensten en op internet winkelen. Bijna alle situaties waarin u in prive tegenover een professional staat, vallen onder het consumentenrecht.

Huurrecht
Het huurrecht regelt de rechten en plichten in de verhouding tussen huurder en verhuurder. U kunt ons om raad vragen om te weten wie er verantwoordelijk is voor onderhoud en isolatie, of een huurverhoging is toegestaan, hoe conflicten met buren behoren te worden opgelost of voor advies in verband met andere problemen dan overlast.

Bestuursrecht
Het bestuursrecht betreft de verhouding tussen overheid en burger. U kunt hierbij denken aan een beschikking die u bijvoorbeeld van de gemeente, provincie of omgevingsdienst heeft ontvangen of andere vragen met betrekking tot een bouwvergunning, hondenbelasting, bestemmingsplan, kapvergunning of kwijtschelding van heffing.

Personen- en familierecht
Het personen- en familierecht houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van onder andere huwelijk, samenwonen, echtscheiding en verdeling van de goederen, geboorte en afstamming.

Sociaal zekerheidsrecht
Het sociaal zekerheidsrecht betreft de regelingen die een minimum aan voorzieningen inzake inkomen of verzorging garanderen, indien personen daartoe zelf niet meer in staat zijn. Denk hierbij aan uitkeringen wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, of aan levering van een dienst.