Stichting Rechtswinkel Nissewaard
Kosteloos juridisch advies
Geschiedenis

Rechtswinkel Algemeen
In de jaren '60 en '70 was er grote onvrede in de samenleving over de rechtshulp. Advocaten waren veel te duur voor mensen met een laag inkomen en voor deze mensen was de rechtshulp onbereikbaar. Door deze drempel konden mensen met een laag inkomen hun rechten niet realiseren. Deze grote onvrede werd opgepakt door studenten, advocaten en andere enthousiastelingen. In het buitenland waren reeds rechtswinkels ontstaan en in 1969 werd de eerste rechtswinkel in Nederland opgericht. Deze werd opgericht in Tilburg. In 1972 kwam er een rapport van de commissie Broekman en hierin werd vastgesteld dat de rechtshulp discriminerend was ten opzichte van de cliënt, dat advocaten en deurwaarders gretig gebruik maakten van de onwetendheid in de maatschappij, en er onvoldoende gericht werd op rechtshulp buiten het proces. Na dit rapport verschenen er steeds meer rechtswinkels in heel Nederland. Op dit moment zijn er ongeveer 80 rechtswinkels in Nederland.

Rechtswinkel Nissewaard
Tijdens de crisis vanaf 2007 heeft men de sociale rechtshulp weer zien afkabbelen. De "toevoegingen" worden steeds meer beperkt. Men ziet dat advocaten een maximum krijgen aan aantal toevoegingen dat zij mogen doen, en daarnaast een lager bedrag aangeboden zullen krijgen. Hiermee brokkelt de rechtsstaat enigszins af en daarom werd ook in Spijkenisse een rechtswinkel opgericht door Niels Smoor. Niels werkte al enige tijd bij de rechtswinkel in Zwijndrecht en miste zo'n organisatie in Spijkenisse. Het inwonertal is in Spijkenisse veel groter waardoor daar toch ook een grotere behoefte zou moeten zijn. In 2012 postte hij op internet een bericht en een poll om te zien of er behoefte was aan een rechtswinkel. Daar bleek zeer zeker vraag naar. Het idee werd zeer goed ontvangen.

Na in 2014 afgestudeerd te zijn is Niels Smoor begonnen met het stichten van de organisatie. Voor hem is het van groot belang dat er een onafhankelijke en onpartijdige organisatie bestaat binnen een gemeente die zich bezighoudt met juridische hulp. Met name een rechtswinkel kan die functie goed vervullen met aanzienlijke kwaliteit. Vanuit zijn politieke achtergrond bij het CDA was hem duidelijk dat er theoretisch weinig drempels zouden bestaan voor het oprichten van een dergelijke organisatie in het destijds inmiddels bijna samengevoegde Nissewaard. Het oprichten van de organisatie bleek in de praktijk ook tegen weinig drempels op te lopen. Men vond in De Boekenberg een prachtige locatie.

Vanaf 27 november 2014 worden de mensen vanuit De Boekenberg bediend op hun verzoek. Sommige van die mensen blijken overigens het vertrouwen in de rechtsstaat te zijn verloren of in hun voorvechters. Zij zien vooral grote bedragen omgaan en worden soms geheel lijdelijk meegenomen in de procedures. Bij een rechtswinkel worden zij juist weer actor in het proces. De werkzame studenten kunnen onder begeleiding ervaring opdoen met het leveren van goede kwaliteit. Daarmee wordt ook de kenniseconomie in Nissewaard weer gestimuleerd.

Op 8 mei 2015, na al meer dan 150 bezoekers geholpen te hebben, is de Stichting Rechtswinkel Nissewaard geheel kosteloos opgericht door notaris Anca Goedegebuure van Goedegebuure notariaat. Anca is vele jaren verbonden geweest aan de rechtswinkel Zwijndrecht. Zij had zich daarmee reeds zeer maatschappelijk betrokken getoond, maar die betrokkenheid is blijkbaar nog altijd aanwezig gebleven. Niels Smoor was in 2015 bij haar oude rechtswinkel in Zwijndrecht actief en reeds enige tijd penningmeester. Zij hebben nooit samengewerkt, maar door het in 2015 40-jarig bestaan van de organisatie in Zwijndrecht kwam Anca bij Niels in beeld. Er werd door Niels al lange tijd gezocht naar een notaris die de oprichting wilde sponsoren. Bij Goedegebuure notariaat viel dit maatschappelijk initiatief direct in de smaak. Met een enkel telefoontje was het, geheel kosteloos, geregeld.

Vrijwilliger 2017
In 2017 won oprichter Niels Smoor de Vrijwilligersprijs van Nissewaard. Tijdens de interviews sprak hij met grote trots over de Rechtswinkel en de vele enthousiaste vrijwilligers. Hij werd met grote afstand tot de meest gepassioneerde vrijwilliger van 2017 verkozen door het publiek. De geldprijs zal ten goede komen aan de vrijwilligers.