Stichting Rechtswinkel Nissewaard
Kosteloos juridisch advies
AlgemeenVoorwaarden
De Stichting Rechtswinkel Nissewaard stelt zich tot doel eerstelijns rechtshulp te bieden aan particulieren. De adviezen die wij verstrekken zijn kosteloos doch vragen wij altijd een donatie voor onze administratiekosten. Onze voorwaarden zijn (persoonlijk) gepresenteerd alvorens wij het gesprek beginnen of email ontvangen. Wij starten geen gesprek en bieden geen mogelijkheid tot het toezenden van email alvorens u deze geheel doorgenomen heeft, of aangeeft hiermee bekend te zijn, en hiermee (mondeling) akkoord gaat.
  1. Als basis van ons advies gebruiken wij de informatie die de cliënt ons geeft of doet toekomen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die informatie ligt volledig bij de cliënt.

  2. De Stichting Rechtswinkel Nissewaard en de medewerkers aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor werkzaamheden van de personen en instellingen waarnaar kan worden verwezen.

  3. De Stichting Rechtswinkel Nissewaard en de medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of ander nadeel welke voorkomt uit of samenhangt met gebruik van het advies, een en ander behoudens opzet of grove schuld van de medewerkers waar zulks naar Nederlands recht niet uit te sluiten is. Derhalve kunt u aan ons advies geen rechten of zekerheden ontlenen.


  4. Hoewel de door de medewerkers gegeven adviezen gratis zijn, wordt aan iedere cliënt een donatie van € 2,- gevraagd voor de administratiekosten. Bij een vervolgbezoek betreffende dezelfde kwestie wordt deze bijdrage niet meer gevraagd.


  5. Alle medewerkers betrachten de hoogst mogelijke zorg inzake uw probleem.

Mededelingen
Er zijn momenteel geen mededelingen.